Váš domov v Ostravě !


Hotel Veronika zůstává otevřený pro hosty, kteří splňují některou z výjimek, uvedených v aktuálním nařízení vlády:

Mohou se ubytovat osoby za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, osoby, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, cizinci, do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, osoby, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova, osoby za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.

______________________________________________________________________________________________________

 

 

HOTEL VERONIKA – DOSTUPNÉ UBYTOVÁNÍ V OSTRAVĚ

JSME V CENTRU KULTURY, SPORTU, FESTIVALŮ A KONGRESŮ…