Váš domov v Ostravě !


Pro osoby za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, pro osoby, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, pro cizince do doby opuštění území České republiky a cizince s pracovním povolením na území České republiky, dále pro osoby, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova.

______________________________________________________________________________________________________

 

 

HOTEL VERONIKA – DOSTUPNÉ UBYTOVÁNÍ V OSTRAVĚ

JSME V CENTRU KULTURY, SPORTU, FESTIVALŮ A KONGRESŮ…